Zobacz co oferujemy

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ.

Grupa
3 / 4 latków

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY

 

Hello, Children! W rozśpiewanym przedszkolu OMEGA nauka angielskiego to fantastyczna przygoda. Baw się z misiem Teddym i doświadczoną kadrą pedagogiczną stosującą metody nauczania odpowiadające współczesnym trendom w nauczaniu języków obcych. Tutaj nie grozi Ci nuda! Przygotuj swój uśmiech, załóż buty do tańczenia i… See you soon at OMEGA!

Gimnastyka to podstawa i w tym cała jest zabawa, że podstawą sporów jest, więc ćwicz zawsze kiedy jest. Gimnastyka to dyscyplina wymagająca techniki, koordynacji ruchowej i kontroli całego ciała. Wpływ, jaki ma uprawianie gimnastyki jest korzystny i stanowi podstawę do każdego sportu – dba o prawidłową postawę naszego ciała i jego prawidłowy rozwój. Pamiętajmy, że dzięki gimnastyce rozwijamy zarówno układ ruchowy, jak i nerwowy, a więc siłę, koordynację, gibkość, szybkość i wytrzymałość.

Kolorowe kropki po macie wędrowały, posłuchaj uważnie i zaznacz, jak się przemieszczały. Kodowanie to świetna zabawa, która pomaga zrozumieć świat cyfrowy. Rozwija umiejętności analityczne, matematyczne, strategiczne, skupienie, dokładność, rozbudza kreatywność oraz uczy współpracy w grupie.

„Czy jest problem z łopatkami,
Czy też może z kolankami?
Zawsze wyjście jakieś jest,
Korekcyjna jest the Best…”

Gimnastyka korekcyjna skupia się na ćwiczeniach, które mają na celu korygowanie wad postawy.
Na tych zajęciach wzmacniamy mięśnie osłabione/rozciągnięte, a rozluźniamy napięcia spowodowane kompensowaniem bólu i co za tym idzie przyjmowaniem nieprawidłowej postawy ciała.

Od rytmiki do matematyki. 

Niektórzy twierdzą, że muzyka jest bardzo matematyczna, a to za sprawą rytmu, który w sobie kryje. Rytm to usystematyzowany w czasie szereg dźwięków docierających do ludzkiego ucha. Zajęcia rytmiczne, mają więc na celu uwrażliwienie dzieci na dźwięki oraz na sam moment ich pojawiania się w czasie, czyli rytm. 

Wszystkie te działania prowadzone są w formie zabawy, dzięki czemu dzieci robią to, co lubią najbardziej, zaś wyspecjalizowana Kadra dba o ich prawidłową postawę ciała, umiejętność zachowania równowagi i kontroluje orientację przestrzenną. 

Integracja sensoryczna to umiejętność odczuwania. Dzięki niej potrafimy odebrać bodźce, zinterpretować je i w odpowiedni sposób na nie zareagować. Podczas terapii integracji sensorycznej dbamy nie tylko o dobry humor, ale przede wszystkim o odpowiednią stymulację zmysłów. Z dbałością podchodzimy do tego, by w każdym ćwiczeniu dziecko wzmacniało umiejętności współpracy oraz odpowiednią postawę ciała i pracę motoryki dużej i małej. Aktywność ruchowa, zabawa, ćwiczenia i odpowiednia stymulacja to właśnie integracja sensoryczna. Zapraszamy do nauki poprzez zabawę.

Przedszkole oferta OMEGA

Grupa
5 / 6 latków

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY

 

Od rytmiki do matematyki. 

Niektórzy twierdzą, że muzyka jest bardzo matematyczna, a to za sprawą rytmu, który w sobie kryje. Rytm to usystematyzowany w czasie szereg dźwięków docierających do ludzkiego ucha. Zajęcia rytmiczne, mają więc na celu uwrażliwienie dzieci na dźwięki oraz na sam moment ich pojawiania się w czasie, czyli rytm. 

Wszystkie te działania prowadzone są w formie zabawy, dzięki czemu dzieci robią to, co lubią najbardziej, zaś wyspecjalizowana Kadra dba o ich prawidłową postawę ciała, umiejętność zachowania równowagi i kontroluje orientację przestrzenną.

Do basenu dziś wchodzimy

I się w wodzie pobawimy.

Czy to żabką, czy to kraulem

I nagrodzą mnie już laurem.

Jeszcze glajchem Was zaskoczę

I do wody sobie wskoczę.

W głównej mierze nauka pływania polega na wykonywaniu prostych ćwiczeń, które, gdy je połączymy, przemieniają się w cały styl pływacki. Duży nacisk położony jest na najważniejsze elementy pływania, czyli na opanowaniu zanurzania głowy pod wodę, bez zatykania noska, ułożenie ciała na wodzie, równowagę, ekonomikę ruchów. Na zajęciach skupiamy się na elementach gimnastyki korekcyjnej aby zapobiegać wadom postawy.

Gimnastyka to podstawa i w tym cała jest zabawa, że podstawą sporów jest, więc ćwicz zawsze kiedy jest. Gimnastyka to dyscyplina wymagająca techniki, koordynacji ruchowej i kontroli całego ciała. Wpływ, jaki ma uprawianie gimnastyki jest korzystny i stanowi podstawę do każdego sportu – dba o prawidłową postawę naszego ciała i jego prawidłowy rozwój. Pamiętajmy, że dzięki gimnastyce rozwijamy zarówno układ ruchowy, jak i nerwowy, a więc siłę, koordynację, gibkość, szybkość i wytrzymałość.

Hello, Children! W rozśpiewanym przedszkolu OMEGA nauka angielskiego to fantastyczna przygoda. Baw się z misiem Teddym i doświadczoną kadrą pedagogiczną stosującą metody nauczania odpowiadające współczesnym trendom w nauczaniu języków obcych. Tutaj nie grozi Ci nuda! Przygotuj swój uśmiech, załóż buty do tańczenia i… See you soon at OMEGA!

Integracja sensoryczna to umiejętność odczuwania. Dzięki niej potrafimy odebrać bodźce, zinterpretować je i w odpowiedni sposób na nie zareagować. Podczas terapii integracji sensorycznej dbamy nie tylko o dobry humor, ale przede wszystkim o odpowiednią stymulację zmysłów. Z dbałością podchodzimy do tego, by w każdym ćwiczeniu dziecko wzmacniało umiejętności współpracy oraz odpowiednią postawę ciała i pracę motoryki dużej i małej. Aktywność ruchowa, zabawa, ćwiczenia i odpowiednia stymulacja to właśnie integracja sensoryczna. Zapraszamy do nauki poprzez zabawę.

A tam w Sali takie cudo, gdy naciśniesz żegnaj nudo. Świecą wszystkie monitory, do zabawy każdy skory.

Zajęcia komputerowe przygotowują do kreatywnego, świadomego i bezpiecznego użytkowania technologii cyfrowych. Wykorzystywanie szeregu różnorodnych zabaw edukacyjnych z elementami kodowania i programowania rozwija logiczne oraz abstrakcyjne myślenie. Poprzez zabawę komputerem uczniowie doskonalą umiejętność spostrzegania oraz koordynację wzrokowo- ruchową, poszerzają też zasób słownictwa i nabywają cennych umiejętności społecznych.

Sztuka daje możliwość komunikowania się bez słów i tym samym sprzyja wyrażaniu swoich myśli i uczuć w łatwiejszy sposób. Podczas zajęć arteterapeutycznych będę sięgała z dziećmi po różne techniki plastyczne (malarstwo, rysunek, rzeźba, kolaż itp.) oraz inne dziedziny sztuki (fotografia, teatr, taniec, muzyka, literatura), tworząc interdyscyplinarną przestrzeń ekspresji, kreatywności i wolności.

Dzieci w tak ważnym momencie swojego rozwoju nie raz potrzebują pomocy w lepszym zrozumieniu siebie, swoich myśli, emocji i doświadczeń. Wizualne wytwory, dzieła stworzone podczas zajęć arteterapeutycznych stają się prowokatorami do fantastycznych dyskusji i dialogów, które stanowią niezwykłą wartość tych spotkań. A to wszystko w bezpiecznej atmosferze, zupełnie pozbawionej oceniania!

„Czy jest problem z łopatkami,
Czy też może z kolankami?
Zawsze wyjście jakieś jest,
Korekcyjna jest the Best…”

Gimnastyka korekcyjna skupia się na ćwiczeniach, które mają na celu korygowanie wad postawy.
Na tych zajęciach wzmacniamy mięśnie osłabione/rozciągnięte, a rozluźniamy napięcia spowodowane kompensowaniem bólu i co za tym idzie przyjmowaniem nieprawidłowej postawy ciała.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w małych 2-3 osobowych grupach logopedycznych.Mają na celu usprawnianie artykulatorów, korygowanie wad wymowy – wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji głoski/głosek, ich utrwalenie i automatyzacja podczas ćwiczeń na różnorodnym materiale językowym, aż do osiągnięcia nawyku poprawnego artykułowania w mowie spontanicznej, kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, doskonalenie wymowy już ukształtowanej, wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.Zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie zabawowej z wykorzystaniem różnorodnych gier, pomocy logopedycznych. Taka realizacja zajęć pozwala na podniesienie poziomu atrakcyjności zajęć w połączeniu z rozwijaniem funkcji wspierających proces mówienia, takich jak:

– ćwiczenia uwagi słuchowej i słuchu fonematycznego

– ćwiczenia logorytmiczne – ćwiczenia słowno-ruchowe

– ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, ćwiczenia percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia percepcji słuchowej, ćwiczenia sprawności manualnej, ćwiczenia operacji myślowych: klasyfikowanie, szeregowanie, myślenie przyczynowo – skutkowe, kształcenie zdolności rozumienia).

JUDO – Droga do zwinności jest sztuką walki opartą o zasadę ustępowania sile, przechwytywaniu jej iwykorzystaniu jej do własnych celów. Ze względu na swój unikalny ogólnorozwojowy charakter, idealnie wspomaga prawidłowy rozwój dziecka zarówno fizyczny jak i psychiczny. To zajęcia łączące gry i zabawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami akrobatyki i ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę oraz koordynację dziecka. Judo uczy szacunku dla siebie i przeciwnika.

zajęcia dodatkowe

W ZAJĘCIACH DODATKOWO PŁATNYCH OFERUJEMY

 

sKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ

ADRES

ul. Gliwicka 276
40-862 Katowice

TELEFON

+48 535 890 098

Email

sekretariat@omegaszkola.pl