EDUKACJA

Przedszkole OMEGA bawi się i pracuje
w oparciu o:

W swojej pracy Nauczyciele wykorzystują elementy:

(MDS) prof. Marty Bogdanowicz, angażującej uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju psychomotorycznego dziecka, kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

Mającej na celu stymulowanie rozwoju dziecka poprzez ruch, który jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a tym samym sprzyja dobrej zabawie. Dziecko poznaje własne ciało, jest świadome przestrzeni w jakiej uczestnicy, uczy się nawiązywać kontakty z innymi osobami, ćwiczy swoją sprawność fizyczną, uczy się wyrażać własne emocje i uczucia, a także poprzez zapamiętywanie, powtarzanie ćwiczeń, ćwiczy swoja pamięć, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo- ruchową, poznaje własną siłę i zdobywa pewność siebie.

Głównym założeniem metody jest nauka czytania sylabami, bez wprowadzania głoskowania, literowania i innych technik zapoznawania dziecka z pismem. Podczas zajęć dzieci poznają sylaby, którym nadawane jest znaczenie, dzięki czemu proces zapamiętania materiału staje się łatwiejszy.

Metoda wspomaga rozwój logicznego myślenia i kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym; sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. Powstała w wyniku połączenia w jeden proces:

– intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,

– kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,

– rozwijania umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem na lekcjach matematyki.

Jest to metoda gimnastyki twórczej, improwizacji ruchowej, u której podstaw leży naturalna ruchliwość dziecka. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu, ekspresji, ćwiczeniami muzyczno- ruchowymi, zabawą, tańcem, czy opowieścią ruchową.

Nauki czytania dla małych dzieci, która polega na pokazywaniu dziecku kart z całymi wyrazami; w czytaniu globalnym dziecko ogląda całe wyrazy, jak obrazy i poznaje ich znaczenie. Metoda ta rozwija wzrok, słuch, mowę, także myślenie operacyjne, pamięć, a przede wszystkim inteligencję.

Poznaj nas Bliżej…

sKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ