O nas

dlaczego właśnie My ?

INSPIRUJEMY

Inspirujemy dzieci do działania, zaszczepiamy ducha współpracy,
a także wspieramy krytyczne myślenie. Zachęcamy do działania
i poszukiwania własnych, różnorodnych rozwiązań

PROWADZIMY

W ramach naszej oferty realizujemy znacznie więcej niż podstawę programową. Prowadzimy szereg zajęć edukacyjnych, artystycznych
i ruchowych, gdzie pod opieką profesjonalnych nauczycieli dzieci uczą się przez zabawę i angażują
w różnego typu zadania i wyzwania.

WSPIERAMY

Wspieramy rozwój każdego dziecka, w zgodzie z jego indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami
i potencjałem

WYKOrzystujemy

Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania multimedialne: MAGICZNĄ interaktywną ŚCIANĘ - wielofunkcyjną tablicę multimedialną, łączącą aktywność ruchową z wirtualną rzeczywistością, dzięki zestawowi aplikacji, quizów i gier edukacyjnych, stanowiącą znakomite narzędzie edukacyjne oraz nieocenioną pomoc w zajęciach rehabilitacyjnych, ukierunkowanych na podwyższenie sprawności ruchowej i sensorycznej dzieci, a także FunFloor – interaktywna podłoga, która jest doskonałym narzędziem wspomagającym naukę.

nasza kadra

Karolina Kurek

Nauczyciel dyplomowany, już od 15 lat w OMEDZE wciąż podnosząc swoje
kwalifikacje.
Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji i radości. Jestem empatyczna, czuła na potrzeby dzieci i
zawsze wierna swoim przekonaniom. Potrafię przekazywać wiedzę dużo lepiej niż szusować na
stokach.
Każdy dzień w OMEDZE jest dla mnie niesamowitą przygodą, jednocześnie wielkim wyzwaniem.
Wspólnie z dziećmi poznaję świat, odkrywam nieznane i skrywane pasje dzieci, w każdym
wychowanku szukam najlepszych cech. Zaangażowanie i serce wywołuje uśmiech na ich twarzach.
Miłośniczka zwierząt, a prywatnie mama 3 córek i właścicielka jednej rudej kotki Daisy.
Cechami wyróżniającymi w pracy są empatia, uważność, ogromne serce dla dzieci
i pomysłowość.

Karolina Kostrzewska

Absolwentka AWF Katowice, nauczyciel wf, edukacji dla bezpieczeństwa,
instruktor akrobatyki i gimnastyki sportowej, piłki siatkowej, fitness, aquafitness i stepu, gimnastyki
korekcyjnej, trener osób starszych i w średnim wieku, trener umiejętności społecznych.
Jestem bardzo zaangażowana w pracę z dziećmi, dalej dokształcam się, zdobywając kolejne
uprawnienia kierownicze i doskonaląc swoją wiedzę pedagogiczną na różnych kursach.
Każdy dzień traktuję jak nowe wyzwanie, niegasnący optymizm i radość z wykonywanej pracy udziela
się dzieciom i pracownikom. Zawsze uśmiechnięta, empatyczna, zaangażowana i zorientowana na
potrzeby dzieci. Ze mną każdy uwierzy, że może zrobić wszystko i pokonać każdą przeszkodę.
Miłośniczka sportów siłowych, prywatnie mama Stasia i trener akrobatyki w Studio taneczno-
akrobatycznym Activo.
Cechami wyróżniającymi w pracy są zaangażowanie, ambicja, optymizm i poczucie humoru.

Adriana Baron

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas kierunek informatyka oraz Uniwersytetu
Śląskiego kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Odkrywanie każdego dnia z dziećmi jest nową przygoda, nauką i ogromną radością. Niepohamowana
ciekawość dziecka, jego spontaniczność i uśmiech jest najpiękniejszym co możemy od niego dostać.
Wprowadzam dzieci w świat kodowania poprzez gry, zabawę i ruch. Dziecięca wyobraźnia lubi bawić
się tajnym językiem. Podążam za zainteresowaniami dzieci i jestem otwarta na ich pomysły, aby
wspierać ich naturalną, spontaniczną kreatywność i pomysłowość.
Miłośniczka kolarstwa górskiego oraz podróży małych i dużych.

Michalina Ziarkiewicz

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach specjalności Edukacja
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, a także Dyrygentura chóralna i przedmioty ogólnomuzyczne.
Bardzo lubię współpracować z ludźmi, odkrywać, co nas łączy, czym możemy wzajemnie się
ubogacać. Praca z dziećmi jest dla mnie niesamowicie inspirująca – ich wrażliwość, nieszablonowe
spojrzenie na świat oraz bezpośredniość pozwalają nam każdego dnia odkrywać muzykę na nowo i
doświadczać jej coraz głębiej.
Miłośniczka górskich wędrówek, muzyka to jej prawdziwy świat – uwielbia śpiewać i grać. Kreatywna,
dobrze zorganizowana, uważna.

Patrycja Sobczyk

Abslowentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki przedszkolnej oraz
oligofrenopedagogiki.
W moim zawodzie każdy dzień jest niesamowitą przygodą i ogromnym wyzwaniem. Razem z dziećmi
odkrywamy piękno otaczającego nas świata, rozwijamy swoje pasje i zainteresowania.
Miłośniczka kina, teatru, opery, baletu. Lubię aktywnie spędzać czas wolny na świeżym powietrzu
jeżdżąc na rowerze. Właścicielka wspaniałego przyjaciela i członka rodziny psa rasy Nowofundland.
Cechami wyróżniającymi w pracy są: pomysłowość, kreatywność i empatia.

Katarzyna Borkowska

Arteteraputka, a lada moment muzykoterapeutka, Absolwentka Akademii Muzycznej im.Karola
Szymanowskiego, Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam Pierwszy stopień szkoły muzycznej w klasie fortepianu. Podczas studiów zdobywałam doświadczenie w pracy z
grupami w różnym wieku, jednak głównie z dziećmi zdecydowałam się wiązać swoją przyszłość.
Praca daje mi możliwość wejścia w świat dziecka, obserwowania jego naturalnych zachowań,
przeżywanych emocji oraz budujących się relacji między rówieśnikami. Uwielbiam być uważna na
dzieci. Widzę, że za każdym razem ja sama wynoszę naukę z takich uważnych rozmów i spotkań z
najmłodszymi.
Pasjonuję się sztuką, fotografią, tańcem, teatrem co mocno przejawia się w mojej pracy. Mówią, że
jestem wulkanem energii, optymizmu i dobroci.

Wiktoria Merda

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku terapii zajęciowej (wydział
rehabilitacji ruchowej). Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, członek Stowarzyszenia
Integracji Sensorycznej.  Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku przygotowanie
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji.
W mojej pracy każdego dnia odkrywam poprzez naukę i zabawę umiejętności i
zainteresowania dzieci. Swoją cierpliwością, uśmiechem i wiedzą wspieram ich rozwój. Uśmiechy,
jakimi na co dzień obdarowują mnie to wspaniała nagrodą za to co robię.
Cechami wyróżniającymi w pracy są: empatia, cierpliwość, pomysłowość i
zrozumienie.

Anna Bąk

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego).
Posiadam kwalifikacje logopedy, surdopedagoga, pedagoga rewalidacyjnego, wczesnoszkolnego i
przedszkolnego, diagnosty i terapeuty, m.in. w zakresie autyzmu, zespołu Aspergera oraz innych
całościowych zaburzeń rozwojowych. Jestem terapeutą miofunkcjonalnym, terapeutą ręki, trenerem umiejętności społecznych (TUS),
trenerem Biofeedback EEG.
W swojej pracy stawiam na holistyczne, indywidualne i interdyscyplinarne podejście do każdego dziecka. Logopedia jest moją pasją, pomysłem na życie i codzienną możliwością udzielania pomocy
tym, którzy jej potrzebują. Nowatorstwo i kreatywność to podstawa realizowanej przeze mnie terapii logopedycznej. Staram się, aby na zajęciach panowała ciepła i przyjazna atmosfera. W kręgu moich zainteresowań znajduje się m.in. terapia neurobiologiczna i miofunkcjonalna.
Miłośniczka zwierząt i dalekich podróży.

Agata Ziomek-Dorniak

Jestem psychologiem i pedagogiem. Obecnie w trakcie 4-letniego całościowego kursu
psychoterapii w nurcie systemowym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyłam
Studium Terapii Dzieci i Młodzieży.
Pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.
Doświadczenie zdobyłam pracując m.in. w:
Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach i placówkach oświatowych.
Posiadam doświadczenie w pracy o charakterze interwencyjnym, terapeutycznym i
diagnostycznym. Prowadzę zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój społeczno-emocjonalny oraz
poznawczy dzieci, a także zajęcia z elementami bajkoterapii.
Regularnie poszerzam swoją wiedzę na szkoleniach i warsztatach. Ukończyłam mi.in.: Kids Skill. Damy radę, Akademia praktyka- podstawy CBT, Self- Regulation dla specjalistów,
Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ), Interwencja
kryzysowa w sytuacji śmierci dziecka, Dziecko wykorzystywane seksualnie. Charakterystyka
dziecka – ofiary przemocy seksualnej. Zasady interwencji wobec dziecka i członków rodziny. W swojej pracy dążę do rozwijania potencjału dziecka, wzmacniania jego zasobów , mocnych stron i
możliwości. Każdy dzień, każde spotkanie to kolejna okazja wspierania ogromnego potencjału
każdego dziecka. Wspieram rodziców w procesie wychowawczym, w radzeniu sobie w sytuacjach
trudnych. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym,
nieśmiałymi, przejawiającymi zachowania agresywne, zaburzenia lękowe.

 

Poznaj nas lepiej!